104 – Hümeze

Hümeze suresi, Mekke döneminde inmiş olup 9 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “arkadan çekiştiren kimse” anlamına gelen “Hümeze” kelimesinden almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

  1. İnsanları arkalarından çekiştirenin (el, kaş ve göz hareketleri ile) onları aşağılayanın vay haline! Bkz. 49/11
  2. O kimse ki, birçok mal toplamış ve onu sayıp duruyor.
  3. Gerçekten servetinin kendisini sonsuza kadar yaşatacağını sanıyor.
  4. Hayır bunlar boş hayaller! Andolsun ki o, Hutame’ye atılacaktır.
  5. Bilir misin, nedir o Hutame?

6-7. (O,) acısı yüreklere kadar işleyecek olan, Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.

8-9. Onlar, uzun sütunlarda bağlanmış oldukları halde, ateşin bulunduğu cehennemin kapıları onların üzerine kapatılacaktır.