86 – Tarık

Tarık suresi, Mekke döneminde inmiş olup 17 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “delip geçen yıldız” anlamına gelen “Tarık” kelimesinden almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 1. Göğe ve Târık’a yemin olsun!
 2. Târık’ın ne olduğunu bilir misin sen?
 3. O ışıklar saçarak karanlığı delip geçen bir yıldızdır (Ona yemin olsun ki;).
 4. Üzerinde gözetleyici koruyucu bulunmayan hiç bir kimse yoktur. Bkz. 82/10-11
 5. Artık insanoğlu neden yaratıldığına bir baksın!

6-7. O, (erkeğin) bel kemiği ile (kadının) göğüs kemikleri arasından sıçrayarak çıkan bir su damlacığından yaratılmıştır.

 1. (İnsanı bu şekilde yaratan) elbette onu (ölümünden sonra) yeniden hayata döndürmeye de kadirdir.

9-10. Bütün sırların ortaya döküleceği o kıyamet günü, artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı.

11-12. Dönüşlü (halden hale giren) göğe ve (nebat bitirmek için) yarılan yeryüzüne yemin olsun ki;

 1. Muhakkak, bu (İlahi Kelam) doğruyu yanlıştan ayıran bir sözdür.
 2. O, boş ve anlamsız bir lakırdı değildir.
 3. Elbette o (Kur’an’ı kabule yanaşmaya)nlar, (İlahi Kelamı) engellemek için tuzak üstüne tuzak kuruyorlar.
 4. Ben de onların tuzaklarını bozarak bütün planlarını boşa çıkarıyorum.
 5. Onun için, sen o inkârcılara biraz daha mühlet ver, onları kendi hallerine bırak (pek yakında desteğimiz sana gelecektir).