97 – Kadir

Kadir suresi, Mekke döneminde inmiş olup 5 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “azamet ve şeref” anlamlarına gelen “Kadir” kelimesinden almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

  1. Şüphesiz, biz o (Kur’an)’ı Kadir gecesinde indirmeye başladık.
  2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
  3. Kadir gecesi (Kur’an’ın o gecede inmeye başlamasıyla) bin aydan daha hayırlıdır/bereketlidir.
  4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle (hayatın her alanına dair) her bir iş için bölük bölük inerler. Bkz. 44/4
  5. O gece, fecrin doğuşuna kadar bir selamettir, bir esenliktir, bir müjdedir.