100 – Adiyat

Adiyat suresi, Mekke döneminde inmiş olup 11 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “hızlı koşan atlar” anlamına gelen “Adiyat” kelimesinden almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

  1. Yazıklar olsun (Hakka karşı direnmek için) soluk soluğa süratle koşanlara,
  2. Çakarcasına ateşleyenlere,
  3. Kin ve öfke ile sabahlara kadar kıvrananlara,
  4. Tozu dumana katarak anafor oluşturanlara,
  5. Bir bütün olarak toplumun içine dalanlara ki;
  6. Gerçekten (bu tip) insan(lar) Rab(ler)ine karşı çok nankördür.
  7. Üstelik insanın kendisi de buna şahittir.
  8. Zira o, servet hırsına kapılmıştır.

9-10. Fakat o insan bilmez mi ki, kabirlerdeki ölüler diriltilip çıkarıldığı ve içlerinde gizledikleri her şey ortaya konduğu zaman,

  1. İşte o gün Rableri, onların yaptıklarını kendilerine bir bir bildirecek.