103 – Asr

Asr suresi, Mekke döneminde inmiş olup 3 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “zaman/çağ/ikindi vakti” anlamlarına gelen “Asr” kelimesinden almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1-2. Asra (akıp giden zamana) yemin olsun ki, gerçekten insan ziyandadır.

  1. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı, adaleti, iyiliği tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı öğütleyenler zarara ve ziyana uğramayacaklardır.