105 – Fil

Fil suresi, Mekke döneminde inmiş olup 5 ayettir. Sure, fillerle donanmış ordusuyla Kâbe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helakinden bahsettiği için bu adı almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

  1. (Ey Resul! Kâbe’yi yıkmak için) fillerle gelen orduya Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?
  2. Rabbin onların kötü planlarını başlarına geçirmedi mi?

3-4. Onların üzerine, balçık türü taşlar atan kalabalık sürüler halinde uçan varlıklar gönderdi.

  1. Ve nihayet (senin Rabbin, bu atılan taşlarla) onları yenil(erek delik deşik edil)miş) ekin yaprakları haline getirdi.