110 – Nasr

Nasr suresi, Medine döneminde inmiş olup 3 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “yardım” anlamına gelen “Nasr” kelimesinden almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

  1. (Ey Peygamber!) Allah’ın (vadettiği) zafer ve fetih (Mekke’nin fethi) gerçekleştiği zaman,
  2. Ve insanları, Allah’ın dinine (İslâm’a) bölükler halinde girerlerken gördüğün zaman,
  3. Rabbinin sınırsız şanını yücelt! O’na hamd et ve O’ndan bağışlanma dile! Çünkü O, her zaman tevbeleri kabul edendir.