112 – İhlas

İhlâs suresi, Mekke döneminde inmiş olup 4 ayettir. “İhlâs” samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

  1. De ki: O Allah tektir.
  2. Allah Samed’dir (Öncesizdir ve Sonrasızdır, bütün evrenin asıl Sebebidir).
  3. O’ndan çocuk olmamıştır (kimsenin babası  değildir), kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu da değildir).
  4. Hiçbir şey, (hiçbir konuda) O’na denk (ve benzer) değildir.