81 – Tekvir

Tekvir suresi, Mekke döneminde inmiş olup 29 ayettir. Sure adını, birinci ayette geçen ve “dürmek” anlamına gelen “küvviret” fiilinin mastarından almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 1. Güneş dürüldüğü (ve ziyası söndürüldüğü),
 2. Yıldızlar kararıp döküldüğü,
 3. Dağlar yürütüldüğü, Bkz. 56/6, 101/5
 4. Gebe develer kendi başlarına terk edildiği,
 5. Vahşi hayvanlar (korkudan) bir araya geldiği,
 6. Denizler kaynayıp birbirine karıştığı,
 7. Ruhlar bedenlerle birleştirildiği,

8-9. “Hangi suçtan dolayı öldürüldü diye” diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğu,

 1. Amel defterleri açıldığı,
 2. Göğün örtüsü sıyrıldığı (her şeyin gün yüzüne çıktığı),
 3. Cehennem (suçlular için) alevlendirildiği,
 4. Cennet (inananlara) yaklaştırıldığı zaman,
 5. Herkes, önceden (iyi ve kötü) ne hazırlamışsa (onu) görecektir.
 6. Hayır (iş onların sandığı gibi değil)! Yemin olsun donup duran yıldızlara,
 7. Yörüngelerinde akan ve kaybolan gezegenlere,
 8. Karanlık çöken geceye,
 9. Teneffüs eden (seher yeli esmeye başlayan) sabaha ki,
 10. Bu Kur’an (Allah katında) kerim (şerefli) olan bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür.
 11. O elçi, güçlüdür. Kudret ve egemenlik tahtının sahibi (olan Allah) katında çok itibarlıdır. Bkz. 53/5-10
 12. Orada kendisine itaat edilir ve güvene layıktır.
 13. (Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir (vahyi böyle güvenilir ve saygın bir melek vasıtasıyla almıştır).
 14. Şüphesiz (Muhammed) onu (Cebrail’i) apaçık ufukta görmüştür. Bkz. 53/13-16
 15. Kaldı ki O (Cebrail), insan kavrayışının ötesindeki şeylerin bilgisi üzerinde tekel kurup onları saklayan biri de değildir. Bkz. 16/103, 25/4
 16. O (Kur’an, iddia ettiğiniz gibi) asla kovulmuş şeytanın sözü değildir. Bkz. 22/52
 17. O halde, (ey insanlar), hakikat buyken nereye gidiyorsunuz?

27-28. O (Kur’an), bütün âlemler için ve içinizden dosdoğru olmayı dileyenler için ancak bir öğüt ve uyarıdır.

 1. Zaten siz ancak, âlemlerin Rabbi olan Allah’ın iradesinin tecellisine uygun olması halinde, iradenizi ve tercihinizi kullanabilirsiniz. Bkz. 74/56, 76/30 ve dipnotu.