84 – İnşikak

İnşikak suresi, Mekke döneminde inmiş olup 25 ayettir. Sure adını, birinci ayette geçen ve “yarılmak” anlamına gelen “İnşikak” kelimesinden almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 1. Gök yarıldığında,
 2. O’na yaraşır şekilde Rabbinin emrine boyun eğdiğinde,
 3. Yer de dümdüz olduğunda,
 4. (Yeryüzü) içindekileri fırlatıp attığında
 5. Ona yaraşır şekilde Rabbinin emrine boyun eğdiğinde,
 6. Ey insan! Sen Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp didinerek ömrünü tüketeceksin!  Sonunda (bütün yaptıklarında) O’na kavuşacaksın.

Yani insan zahmetli ve meşakkatli bir çaba ile Rabbine doğru yol almaktadır. Bu yolun bittiği yerde yeniden dirilişle asıl hayat başlayacaktır. İşte bu hayatın başladığı yerde her şey değişecek. Bir kısım insan dünyanın zorluğuna razı olarak geri dönmek isteyecek ama buna fırsat verilmeyecek. Bir kısım insan da öylesine güzel nimetlere erişecek ve öylesine muazzam bir ortama kavuşacak ki, bir çırpıda dünyayı ve dünyada yaşadıklarını unutacak.

7-8-9. O zaman kimin kitabı (amel defteri) sağından verilirse, O kolay bir hesaba çekilecek ve (cennetteki) yakınlarına sevinç içinde dönecektir.

10-11-12. Fakat kime kitabı (amel defteri) arkasından verilirse, (o da) derhal yok olmayı isteyecek ve çılgın alevli cehenneme atılacaktır.

 1. Hâlbuki o, (dünyada) yandaşlarının yanında iken pek sevinçliydi.
 2. Çünkü o Rabbinin huzuruna hiç dönmeyeceğini sanıyordu.
 3. Oysa gerçek öyle değildi. Rabbisi onu(n yaptıklarını çok iyi) görüyordu.

16-17-18-19. Hayır (boşuna yaratıldığınızı zannetmeyin)! Akşamın alaca karanlığına, geceye ve gecenin içinde barındırdığına, dolunay halindeki Ay’a yemin ederim ki, muhakkak siz biri diğeriyle bağlantılı olarak halden hale geçeceksiniz.

Yani anne rahminde belli aşamalardan geçerek beden elbisesi giyeceksiniz; doğumla dünyaya gelerek orada gençlik, ihtiyarlık, hastalık, sağlık, fakirlik, zenginlik gibi merhalelerden geçeceksiniz; ölümle âhirete ulaşacak ve orada da hesap verme ve dünyada yaşadıklarınıza göre değerlendirme gibi safhalardan geçeceksiniz.

 1. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?
 2. Ve kendilerine Kur’an okunduğu zaman (Allah’ın mesajı karşısında) teslimiyet gösterip saygı ile boyun eğmiyorlar?
 3. Tersine, inkârcılar (Kur’an’ı) inkâr ediyorlar.
 4. Oysa Allah, onların içlerinde sakladıklarını çok iyi biliyor.
 5. Artık sen onları elem dolu bir azapla müjdele!
 6. Ancak, iman edip faydalı ve güzel işler yapanlar müstesnadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır.