85 – Buruc

Buruc suresi, Mekke döneminde inmiş olup 22 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “burçlar” anlamına gelen “Buruc” kelimesinden almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 1. Burçlarla (takımyıldızlarla) dolu göğe,
 2. O vaad olunan (kıyamet) gün(ün)e,
 3. Kıyamet günü şahitlik eden peygamberlere ve onların şahitlik ettiği ümmetlere andolsun ki;

4-5. (İnananları yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar kahrolmuş ve lanetlenmiştir.

Putperestler, mü’minleri kazdıkları uzunca hendeklere atıp oralarda yakarak onlara işkence ederlerdi. Ve bu işkenceyi de kenarda oturarak seyrederlerdi.

6-7. Hani kendileri (ateş hendeğinin) çevresinde oturmuş, (ateşe attıkları) mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

 1. Mü’minlerden öç almalarının tek sebebi mutlak galip ve övgüye lâyık olan Allah’a inanmalarıydı. Bkz. 5/59, 7/126, 9/74
 2. O (Allah) ki göklerin ve yerin mutlak mülkiyet ve hâkimiyeti Kendisine aittir ve üstelik Allah olup biten her şeye şahittir. Bkz. 3/189, 4/126, 5/120, 24/42, 57/2
 3. İnanan erkeklere ve inanan kadınlara işkence edip, sonra yaptıklarına tevbe etmeyenler var ya, işte onlar için cehennem azabı vardır ve yakıcı azap onlaradır.
 4. İnandıktan sonra faydalı ve iyi işler yapanlar için de altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.
 5. Gerçekten Rabbinin (zalimleri azapla) yakalaması çok şiddetlidir.
 6. (Mahlûkâtı yoktan var edip) yaratan da, (sonra öldürüp tekrar) diriltecek olan da O’dur.
 7. O, çok bağışlayandır, çok sevendir ve sevilendir.
 8. O, ulu arşın sahibidir, evrenin mutlak hâkimidir.
 9. O, dilediği her şeyi yapandır.

17-18. (Resulüm!) Sana Firavun ve Semud’a ait orduların haberi geldi mi? Bkz. 10/75-92, 11/61-68

 1. Doğrusu, o inkârcılar hala (Hakk’ı) yalanlamaktadır.
 2. Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır.
 3. Hiç şüpheniz olmasın ki bu kitap (ne bir şair ne de bir kâhin sözüdür) o, çok şerefli bir Kur’an’dır.
 4. (O) Levh-i Mahfuz’da; ilahi ilmin koruması altındadır.

Yani Kur’an hiçbir zaman bozulmayacak, her türlü keyfî müdahaleden, ilavelerden, çıkarmalardan ve bâtıldan uzak tutulacaktır.