87 – A’la

A’la suresi, Mekke döneminde inmiş olup 19 ayettir. Sure adını, birinci ayette geçen, “en yüce” anlamına gelen ve Allah’ı (c.c) niteleyen “A’la” kelimesinden almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 1. Yüce Rabbinin şanını tesbih et!
 2. O ki, (her şeyi) yarattı ve yaratılış amacını gerçekleştirecek bir donanım verdi.
 3. Ve O ki (her şeyin) miktarını, biçimini belirleyip hedefini gösterdi.
 4. O ki, tüm bitki örtüsünü çıkardı.
 5. Sonra da onu (çürütüp) sellerin sürüklediği morarmış bir atık haline getirdi. Bkz. 25/2, 54/49, 55/7
 6. (İnsanların hidayeti için Kur’ân’ı kalbinde yerleştirip) sana öğreteceğiz ve (öğrendiklerinden hiçbirini) unutmayacaksın,
 7. Ancak Allah’ın (unutmanı) diledikleri hariç; çünkü (yalnız) O’dur (insanın) kavrayışına açık olan her şeyi ve (hikmetine binaen ondan) gizli olanları bilen.
 8. Biz, (böylece nihai) huzura ve rahatlığa giden yolu senin için kolaylaştıracağız.
 9. O halde, sen, öğüt verip hatırlatmanın fayda vereceği her durumda öğüt ver ve hatırlat!
 10. (Bil ki;) Allah’a karşı derin saygı duyarak O’ndan sakınan öğüt alacaktır.
 11. Ama asi ve kötü olan ondan kaçacaktır.

12-13. O en büyük ateşe atılacak ve sonra orada ne ölecek, ne de hayat bulacaktır. Bkz. 4/56, 20/74

 1. (Manevi kirlerden) arınma gayreti içinde olanlar kurtuluşa erecektir.
 2. Rabbinin adını anan (O’nunla birlikteliği hayatın gerçeği haline getiren) ve O’na kulluk eden kimse de (kuşkusuz kurtuluşa erecektir).
 3. Fakat (buna rağmen) sizler (sadece) dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
 4. Oysa ahiret (hayatı), hem çok daha hayırlı, hem de devamlıdır.

18-19. Kuşkusuz bu (öğütler) evvelki sahifelerde, İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde de vardır.