90 – Beled

Beled suresi, Mekke döneminde inmiş olup 20 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “şehir” anlamına gelen “Beled” kelimesinden almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1-2-3. Senin ikamet ettiğin bu beldeye (Mekke şehrine), babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin olsun ki,

 1. Biz insanı (hayatında karşılaşacağı) birtakım zorluklar, zahmetler ve sıkıntılar içinde yarattık.
 2. (Hal böyleyken) o, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?
 3. “Ben, yığınla servet tükettim!” diyerek övünüp duruyor.
 4. Kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?

8-9. Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi?

 1. Biz ona (eğri ve doğru) iki yol göstermedik mi?
 2. Fakat o, sarp yokuşu aşamadı.
 3. Bildin mi, o sarp yokuş nedir?
 4. O, köle âzad etmektir (tutsakları özgürlüğüne kavuşturmaktır).

14-15-16. Yahut kıtlık ve yokluk zamanında yakındaki bir yetimi veya yiyeceği, barınağı olmayan ezilmiş boynu bükük bir yoksulu doyurmaktır.

 1. Sonra, inanıp birbirlerine sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.
 2. İşte bunlar Allah’ın emirleri doğrultusunda yaşayarak âhiret mutluluğuna erenlerdir.
 3. Ayetlerimizi inkâr edenler ise, sağduyulu hareket etmeyip Allah’ın emirlerini dikkate almayarak kötülüğe batmış kimselerdir.
 4. Onlara (kapıları) üzerlerine (sımsıkı) kapatılacak bir ateş vardır!