92 – Leyl

Leyl suresi, Mekke döneminde inmiş olup 21 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “gece” anlamına gelen “Leyl” kelimesinden almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 1. (Yeryüzünü) karanlığa boğan geceye,
 2. Bütün parlaklığıyla ortaya çıkan gündüze,
 3. Erkeği de dişiyi de yaratan (Allah’a yemin olsun ki);
 4. İşleriniz çeşit çeşittir (farklı hedefler peşinde başka başka işler yaparsınız). Bkz. 17/84
 5. Her kim (Allah için) verir ve O’na karşı muhtaç olduğunun bilinciyle yaşarsa
 6.  Ve en doğru olanı tasdik ederse,
 7. İşte onun için huzur ve rahatlığa giden yolu kolaylaştırırız.
 8. Fakat kim cimrilik eder, kendini zengin görüp Allah’a muhtaç görmezse,
 9. Ve en doğru olanı yalanlarsa.
 10. İşte onun için de zorluğa ve sıkıntıya giden yolu kolaylaştırırız.
 11. O kimse aşağıya (cehenneme) düştüğü zaman (Allah için paylaşmadığı) malı mülkü ona hiçbir fayda sağlamayacaktır.
 12. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Bkz. 16/9
 13. Muhakkak ki ahiret de dünya da bizimdir.
 14. İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım.

15-16. O ateşe kötü olandan, (Hakkı) yalanlayandan ve (imandan) yüz çevirenden başkası girmez.

 1. Buna karşılık, Yaratıcısına karşı sorumluluğunun bilincinde olan hep ondan uzak tutulacaktır.
 2. O ki, malını Allah rızası için vererek (haktan) arındırır.

19-20. O, yaptığını kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak yapmaz. (Yaptığı iyiliği) ancak yüce Rabbinin rızasını kazanmak için (yapar).

 1. Ve o (Allah’ın kendisine vereceği nimetlere kavuşarak) yakında hoşnut olacaktır. Bkz. 89/28-30, 98/8