93 – Duha

Duha suresi, Mekke döneminde inmiş olup 11 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “kuşluk vakti” anlamına gelen “Duha” kelimesinden almıştır.