94 – İnşirah

İnşirah suresi, Mekke döneminde inmiş olup 8 ayettir. Sure adını “genişletmek” anlamına gelen “İnşirah” kelimesinden almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

  1. (Ey Muhammed!) Biz senin kalbini ferahlatmadık mı?

2-3. Senden, belini çatırdatıp bükmüş olan (peygamberliğin ağır) yükünü (“Sen sadece bir tebliğcisin” diyerek) hafifletmedik mi?

  1. Senin şanını yüceltmedik mi?
  2. Muhakkak ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
  3. Gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
  4. Öyleyse (sıkıntıdan) kurtulduğun zaman yeni bir çalışmaya koyul (tebliğe devam et)!
  5. Ve (her işinde) yalnız Rabbine yönel!